نتایج قرعه کشی نيمه اول اسفند ماه 1394 هلنسا

قرعه كشي نيمه اول اسفند ماه 1394 كانال تلگرام هلنسا ميان تمام اعضا(حتي كساني كه هنوز محصولات مارا خريداري نكرده اند)، برگزار شد. پنج نفر از اعضاي محترم برنده و هداياي به آدرسشان ارسال شد.

برندگان اين دوره:

  • سركار خانم غفوري از تهران
  • سركار خانم محمدي از تهران
  • سركار خانم باطبي از تهران
  • سركار خانم زينالي از اروميه
  • سركار خانم منتظر از تهران

به برندگان اين دوره صميمانه تبريك عرض مي نماييم.

قرعه كشي بعدي باز هم ميان پنج نفر از اعضاي كانال با هدايايي از محصولات هلنسا و يك دستگاه تبلت ويژه يكي از خريداران هلنسا برگزار خواهد شد.

منتظر ما باشيد.

هلنسا ... رايحه اي براي بهترين احساس ها

94 14 01