حضور هلنسا در بازارچه خیریه ملائک

بازارچه خيريه ملائك با برگزاري نمايشگاهي در مجموعه تلاش از هجدهم تا بيست و يكم اسفند ماه با شعار "شادي كه ماندگار مي شود" برگزار شد. عطر هلنسا نيز با افتخار در اين مشاركت عمومي خداپسندانه شركت نمود و عوايد آن را به خيريه اختصاص داد. در اين رويداد صميمي و باشكوه بسياري از هنرمندان عرصه تلويزين، سينما، موسيقي و غيره شركت كردند و باعث رونق آن شدند. عطر هلنسا به عنوان رويكرد عمومي خود اين گونه مشاركت ها و حضورها را در سال هاي آتي ادامه خواهد داد.

هلنسا ... رايحه اي براي بهترين احساس ها

1394 12 02